ΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1849 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ - LES TIMBRES DE LA FRANCE DÈS L'ANNÉE 1849 JUSQU'AUJOURD'HUI

Cliquez ici