Νέα

Article: Vers un monde sans tabac?

Article Vocabulaire avoir beau + verbe = παρόλο που éradiquer = εξαλείφω mettre la clé sous la porte = s'en aller discrètement ne pas y aller de main morte = αντιδρώ με βίαιο τρόπο un emballage = περιτύλιγμα exhorter = παροτρύνω tomber à point nommé = arriver au moment apprprié entraîner = προκαλώ...
Διαβάστε περισσότερα

Vidéos+Activités: Le racisme

Vidéos 1. Un couple, propriétaires d’un très bel appartement, vont avoir besoin d’un temps de réflexion supplémentaire pour le louer à trois jeunes étudiants pas tout à fait comme ils les avaient imaginés… www.youtube.com/watch?v=9iyTXHxCvLo 2. Evidemment Madame Agathe n'est pas raciste...
Διαβάστε περισσότερα

La France condamnée pour ne pas avoir interdit gifles et fessées

Vous pouvez lire l'article en cliquant ici : Vocabulaire la sanction = τιμωρία contraignant = εξαναγκαστικός, πιεστικός le châtiment corporel = σωματική τιμωρία mettre en évidence = προβάλλω défendable = υπερασπίσιμος par d'autres biais = με άλλα μέσα saper = καταστρέφω, υποσκάπτω bannir =...
Διαβάστε περισσότερα

Le mystère des drones nocturnes au-dessus de Paris

Article Vocabulaire drone = μη επανδρωμένη υπτάμενη μηχανή les abords = σύνορα être quadrillé = που χτενίζεται la trace = ίχνος repérer = εντοπίζω en vain = μάταια intercepter = αναχαιτίζω, σταματώ détecter = ανιχνεύω  perplexe = αμήχανος revendiquer = διεκδικώ récurrent =...
Διαβάστε περισσότερα

Article: Harcèlement à l'école

          J’ai décidé de parler du harcèlement scolaire parce que cela constitue un thème qui est très répandu et concerne tout le monde de tous les âges. C’est un phénomène qui a déjà causé le suicide de plusieurs ados. Pensez au désespoir de ces enfants qui sont...
Διαβάστε περισσότερα