Νέα

Paris souhaite végétaliser ses murs et ses toits

Article Vocabulaire le défi = provocation = πρόκληση parvenir = réussir à = καταφέρνω να le potager = jardin où on cultive des plantes pour la cuisine = λαχανόκηπος la façade = face extérieure d'un batiment = πρόσοψη le lierre =  plante dont les feuilles sont persistantes et qui pousse le...
Διαβάστε περισσότερα

La viande est-elle cancérogène?

Longtemps, la viande a été au centre de l'assiette, synonyme de prospérité et de bonne santé. Mais depuis vingt ans, plusieurs scandales sanitaires ont entamé la confiance des consommateurs. Boeuf, veau, agneau, porc, ces viandes sont-elles bonnes pour la santé ? Y a t-il des dangers à les...
Διαβάστε περισσότερα

Pourquoi faire de l'alpinisme?

Lisez l'article en cliquant ici !!! Vocabulaire gravir=σκαρφαλώνω l'ascension=άνοδος les piolets=η σκαπάνη των ορειβατών l'acclimatation=εγκλιματισμός,προσαρμογή bagnard=βαρυποινίτης grelotter=τουρτουρίζω les vagues=κύματα flancher=δεν αντέχω être à la traîne=αργοπορώ décupler=δεκαπλασιάζω la...
Διαβάστε περισσότερα

Les réfugiés

C'est quoi un réfugié? (vidéo)   Super fiche à imprimer La réponse d'un réfugié syrien de 13 ans: "Arrêtez juste la guerre. Nous ne voulons pas rester en Europe" (vidéo) Vocabulaire   tenir à = vouloir, avoir envie de = θέλω La crise des migrants en...
Διαβάστε περισσότερα