Νέα

Les manifestations contre la loi travail

Article Vocabulaire le cortège = ensemble de personnes qui défilent = πορεία projectiles = chose lancée avec force en direction d'une cible = αντικείμενα που πετιούνται εναντίον κάποιου με βία la permanence du PS = le batiment de la partie socialiste = κτίριο του σοσιαλιστικού...
Διαβάστε περισσότερα

La Une de Charlie Hebdo choque le web

Article Vocabulaire une levée de boucliérs = Une démonstration collective d'opposition = γενική κατακραυγή quelque chose attire les foudres = attirer des reproches = κάτι προκαλεί έκρηξη οργής déchiqueter = lacérer = κατακομματιάζω indécent = choquant, scandaleux = απρεπής,...
Διαβάστε περισσότερα

Les nouveaux smileys proposés par Facebook

Article Vocabulaire déployer = montrer = επιδεικνύω tour à tour = l'un après l'autre = το ένα μετά το άλλο j'en ai marre = j'en ai ras le bol = βαριέμαι attrister = quelque chose qui te rend triste = θλίβω l'éventail = la variété, la gamme = η ποικιλία survoler = parcourir = περνώ από επάνω le...
Διαβάστε περισσότερα

La réforme de l'orthographe

Vidéo + Article Vocabulaire la tournure orthographique = manière dont les mots sont agencés dans un énoncé subir un toilettage = être nettoyé = ''καθαρίζεται'' en l’occurrence = dans le cas présent = στην προκειμένη περίπτωση déplorer = regretter = λυπάμαι Une réforme de l’orthographe pour...
Διαβάστε περισσότερα