Νέα

La Une de Charlie Hebdo choque le web

Article Vocabulaire une levée de boucliérs = Une démonstration collective d'opposition = γενική κατακραυγή quelque chose attire les foudres = attirer des reproches = κάτι προκαλεί έκρηξη οργής déchiqueter = lacérer = κατακομματιάζω indécent = choquant, scandaleux = απρεπής,...
Διαβάστε περισσότερα

Les nouveaux smileys proposés par Facebook

Article Vocabulaire déployer = montrer = επιδεικνύω tour à tour = l'un après l'autre = το ένα μετά το άλλο j'en ai marre = j'en ai ras le bol = βαριέμαι attrister = quelque chose qui te rend triste = θλίβω l'éventail = la variété, la gamme = η ποικιλία survoler = parcourir = περνώ από επάνω le...
Διαβάστε περισσότερα

La réforme de l'orthographe

Vidéo + Article Vocabulaire la tournure orthographique = manière dont les mots sont agencés dans un énoncé subir un toilettage = être nettoyé = ''καθαρίζεται'' en l’occurrence = dans le cas présent = στην προκειμένη περίπτωση déplorer = regretter = λυπάμαι Une réforme de l’orthographe pour...
Διαβάστε περισσότερα

Charlie Hebdo provoque...

Article Vocabulaire tripoter = toucher sans délicatesse = πασπατεύω survenir = arriver brusquement = συμβαίνω advenir = arriver = απογίνομαι indignation = colère provoquée par une action injuste = αγανάκτηση dénoncer = signaler quelqu'un comme coupable à la justice = καταγγέλω immonde = dégoûtant,...
Διαβάστε περισσότερα

Internet et les réseaux sociaux

10 conseils pour rester net sur le web!!! Le langage des ados dans les réseaux sociaux!!! Actualité: une star d'Instagram dévoile l'envers des réseaux sociaux  Article+Vidéo+Photos+Avis des lecteurs  Vocabulaire épuiser = rendre quelqu'un fatigué = εξαντλώ édité = publié =...
Διαβάστε περισσότερα