Νέα

Les musulmans de Québec sous le choc

ART I CLE Vocabulaire survenir = arriver brusquement = συμβαίνει απότομα semer = répandre, parsemer = σκορπίζω effroi = crainte, horreur = τρόμος la consternation = stupeur, abattement suite à un événement malheureux = κατάπληξη confier = avouer = ομολογώ peiner = avoir des difficultés =...
Διαβάστε περισσότερα

Est-ce que le robot remplacera-t-il l'homme?

Article Vocabulaire irrémédiablement = ανεπανόρθωτα la prémisse = η πρόταση la faillite = χρεοκωπία légitime = δικαιολογημένος un lot de = μια στίβα le mésaventure = πάθημα, περιπέτεια abrutissant = αποβλακωτικός structurel = διαρθρωτικός s'accomoder = προσαρμόζομαι concevable = διανοητός,...
Διαβάστε περισσότερα