Νέα

Les musulmans de Québec sous le choc

ART I CLE Vocabulaire survenir = arriver brusquement = συμβαίνει απότομα semer = répandre, parsemer = σκορπίζω effroi = crainte, horreur = τρόμος la consternation = stupeur, abattement suite à un événement malheureux = κατάπληξη confier = avouer = ομολογώ peiner = avoir des difficultés =...
Διαβάστε περισσότερα