Νέα

Est-ce que le robot remplacera-t-il l'homme?

Article Vocabulaire irrémédiablement = ανεπανόρθωτα la prémisse = η πρόταση la faillite = χρεοκωπία légitime = δικαιολογημένος un lot de = μια στίβα le mésaventure = πάθημα, περιπέτεια abrutissant = αποβλακωτικός structurel = διαρθρωτικός s'accomoder = προσαρμόζομαι concevable = διανοητός,...
Διαβάστε περισσότερα